• PRODUKTY

CNPS8X Optima
Wydajna chłodnica procesora

Struktura przepływu FDC (Fluid Distribution Chamber)

Wydajność przepływu została zmaksymalizowana poprzez zwiększenie ciśnienia powietrza poprzez komorę utworzoną między wentylatorem a radiatorem i równomierne rozprowadzenie go w całym radiatorze.

TAC (Turbulence Acceleration Convex) Fin

Okaleczający kształt radiatora skrócił drogę przepływu powietrza między wentylatorem a rurą cieplną, minimalizując w ten sposób różnice poziomu sprawności pomiędzy rurami cieplnymi i zwiększając funkcję przenoszenia ciepła poprzez przyspieszenie przepływu gorącego powietrza.

MLS (Multi-layer Slit) Fin

Płetwa szczelinowa zoptymalizowana pod kątem ruchu zmniejsza opór przepływu powietrza i pokrywa większą powierzchnię w celu przeniesienia ciepła, co pozwala zmaksymalizować funkcjonowanie radiatora.

NCA (Przewodnik po chłodzeniu powietrzem w pobliżu pola)

Poprzez rozprowadzanie powietrza pochodzącego z wentylatora, a nie gorącego powietrza z radiatora, chłodzi on otoczenie płyty głównej i zapewnia bardziej ustabilizowany system.

Podstawa DTH (Direct Touch Heat-pipe)

Technologia Direct Touch Heat-pipe (DTH) przenosi ciepło procesora bezpośrednio na rury grzewcze, minimalizując tym samym opór cieplny i maksymalizując wydajność chłodzenia.

Zastosowano wentylator Shark Fin Blade

Shark Fin Blade Fan jest zoptymalizowany pod kątem przepływu powietrza i dlatego drastycznie zmniejsza turbulencje powietrza powstające przy pracy wentylatora. Minimalizuje ono również hałas i wibracje oraz zwiększa moc wentylatora

Dostarczony ZM-STG2M

Wysokowydajny smar super-termiczny ZM-STG2M maksymalizuje transfer ciepła z procesora do podstawy CNPS8X Optima w celu zwiększenia wydajności chłodzenia.

Łatwa i prosta instalacja

Zapewnia łatwe i proste wskazówki dotyczące ratowania nawet dla początkujących użytkowników i korzysta z funkcji obsługi wielu klipów, co zapewnia doskonałą kompatybilność.
 
 
Instalacja chłodnicy wymaga niezakłóconej przestrzeni 110 mm (L), 81 mm (W) i 148,5 mm (H), z CPU jako centralnym punktem odniesienia. Sprawdź, czy komponenty takie jak ODD, VGA i PSU wystają na wymaganą przestrzeń.
 
 
Manufacturer Socket CPU CPU Compatibility
Intel 1156 Core i7 Supports all speeds
Core i5
Core I3
1155 Core i7 Supports all speeds
Core i5
Core i3
1151 Xeon E3 Supports all speeds
Core i7
Core i5
Core i3
1150 Xeon E3 Supports all speeds
Core i7
Core i5
Core i3
AMD AM4 Ryzen 7 Supports all speeds
(Socket AM4 mounting kit Inquiry)
Ryzen 5
Ryzen 3
A12
A10
A8
AM3+ FX Supports all speeds
AM3 PhenomⅡ X6 Supports all speeds
PhenomⅡ X4
PhenomⅡ X3
Sempron
AthlonⅡ X3
AthlonⅡ X2
FM2+ A10 Supports all speeds
A8
A6
Athlon X4
FM2 A10 Supports all speeds
A8
A6
A4
AM2+ Phenom X3 Supports all speeds
AM2 Athlon64 X2 Supports all speeds

Model

CNPS8X Optima

Dimension

110(L) x 81(W) x 148.5(H)mm

Weight

375g

Material

Pure Aluminum

Fan Dimension 100Ø x 25(H)mm
Bearing Type Long Life Bearing
Speed 1,200 ~ 2,100 ±10%

Noise Level

18.2 ~ 30.0dBA ±10%

Speed Control

PWM (Pulse Width Modulation)

Connector

4Pin

Input Voltage

12V

Thermal Grease

ZM-STG2M

Certifications

 
Unikaj wkładania przedmiotów lub rąk do wentylatora podczas pracy, aby zapobiec uszkodzeniu produktu i obrażeniom.
 
Nie należy spożywać smaru termicznego i unikać kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć wodą. W przypadku połknięcia lub podrażnienia należy skontaktować się z lekarzem.
 
Aby zapobiec możliwym obrażeniom, podczas posługiwania się tym produktem należy nosić rękawice.
 
Nadmierna siła wywierana na wentylator może spowodować uszkodzenie wentylatora i / lub systemu.
 
Używaj i przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
 
Sprawdź listę komponentów i stan produktu przed instalacją. Jeśli jakikolwiek problem zostanie znaleziony, skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać zastępstwo.
 
Zalman Tech Co., Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przetaktowywaniem.
 
Przed transportem systemu należy usunąć chłodnicę.
Zalman nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe podczas transportu systemu.
 
Włącz funkcję PWM w ustawieniach BIOS po instalacji.
 
Projekt produktu i specyfikacje mogą zostać zmienione w celu poprawy jakości i wydajności.
 
Zalman Tech Co., Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przyczynami zewnętrznymi, w tym, ale nie wyłącznie, niewłaściwym użytkowaniem, problemami z zasilaniem elektrycznym, wypadkiem, zaniedbaniem, zmianą, naprawą, nieprawidłową instalacją lub niewłaściwym testowaniem.
 
Ciekły metalowy smar termiczny, w przeciwieństwie do zwykłego smaru termicznego, zawiera przewodność elektryczną i powoduje rdzewienie aluminiowej chłodnicy, dlatego należy go unikać. Korozja i zwarcia powodowane przez zastosowanie chłodnicy aluminiowej są użytkownikami & quot; odpowiedzialność, więc przeczytaj to uważnie przed użyciem. (EX: Liquid Pro, Liquid Ultra itp.)