• centrum PR

Certyfikat ISO 9001:2008

Omówienie ISO 9001:2008: Czym jest ISO 9001?

ISO 9001:2008 jest międzynarodową normą opracowaną przez organizację International Standard Organization (ISO) na potrzeby systemów zarządzania środowiskowego. Służy do oceny zdolności organizacji lub firmy w zakresie zarządzania jakością produktów i gwarantowania jej.

Firma Zalman posiada certyfikat zgodności z ISO 9001:2000 (28.09.2002)

Firma Zalman Tech utworzyła zespół ds. certyfikacji zgodności z ISO 9001 i przez sześć miesięcy, od marca do września 2002, korzystała z usług konsultingowych firmy Neville Clark Korea, opracowując standardy w zakresie dokumentów i robót oraz jakości. Te standardy zastosowano dla systemów biurowych i spójnego doskonalenia jakości, jak wybór audytorów wewnętrznych w celu realizacji ocen jakości, co pozwoliło uzyskać certyfikat ISO 9001.

Firma Zalman Tech uzyska wzrost konkurencyjności systemu zarządzania jakością oraz zapewni zadowolenie klienta dzięki nieustannemu monitorowaniu poziomów zadowolenia klienta.

Certyfikat ISO 14001:2004

Omówienie ISO 14001:2004: Czym jest ISO 14001?

ISO 14001 to norma międzynarodowa, określająca wymogi dotyczące systemu zarządzania środowiskowego. Aby otrzymać certyfikat, każda firma musi pozyskać ocenę zewnętrznej organizacji certyfikacyjnej.

Firma Zalman posiada certyfikat zgodności z ISO 14001 (22.09.2003)

Firma Zalman Tech otrzymała certyfikat firmy przyjaznej dla środowiska, spełniającej wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska oraz normy międzynarodowe, a także wdrażającej procesy certyfikacji środowiskowej do całej działalności biznesowej przez uzyskanie certyfikatu zgodności z ISO 14001.

Certyfikat INNOVIBIZ

Czym jest INNOVIBIZ?

ISO 14001 to norma międzynarodowa, określająca wymogi dotyczące systemu zarządzania środowiskowego. Aby otrzymać certyfikat, każda firma musi pozyskać ocenę zewnętrznej organizacji certyfikacyjnej.

Firma Zalman Tech posiada certyfikat INNOVIBIZ (4.09.2003)

Firma Zalman Tech kładzie większy nacisk na przyszły potencjał, wynikający z kompetencji technologicznej i konkurencyjności uzyskanej w drodze badań i rozwoju, niż na osiągnięcia z przeszłości. Dzięki temu firmie Zalman Tech udało się uzyskać certyfikat INNOVIBIZ, stanowiący obiektywny standard pomiaru konkurencyjności firmy.

Czym jest certyfikat Venture Firm?

Czym jest INNOVIBIZ?

Venture firm (przedsiębiorstwo) odnosi się do nowatorskiej małej lub średniej firmy, której w drodze opracowania zaawansowanych technologii i pomysłów udaje się osiągnąć industrializację na podstawie niezależnego założenia w celu zmiany w firmę posiadającą sprzęt badawczo-rozwojowy.

Firma Zalman Tech posiada certyfikat Venture Firm (kwiecień 2000)

Firmie Zalman Tech udało się uzyskać certyfikat Venture Firm dzięki oryginalnym rozwiązaniom i technologiom chłodzenia, gwarantującym ciche środowisko komputerowe.